Berichten

De 19e eeuw wordt vaak gezien als een periode waarin de beeldende en toegepaste kunsten weinig voorbrachten dat van blijvende waarde was. Hoewel algemeen en volkomen terecht beschouwd als “de eeuw van de vooruitgang” op wetenschappelijk en technisch vlak, noemde men deze periode daarom ook wel eens “de lelijke tijd”.

Die negatieve beeldvorming is de laatste decennia stilaan aan het verdwijnen. Gelukkig maar, en ook helemaal terecht. Dat wordt met glans bewezen in deze nieuwe thematische wisseltentoonstelling met bijzondere tegels uit de Collectie Roberto Pozzo van de Koning Boudewijnstichting.

Alle modieuze stijlen van de 19e eeuw zijn hierin vertegenwoordigd met vaak zeer mooie en soms ronduit technisch verbluffende realisaties. We zien aantrekkelijke neoclassicistische, neogotische en neorenaissance ontwerpen, maar ook door de Arabische, Chinese en Japanse cultuur geïnspireerde tegels en tegelgehelen. Romantische taferelen en bloemendecors kondigen dan weer de art nouveau aan. De zorgvuldig uitgekozen selectie van meer dan 300 tegels en panelen zullen ook nu weer de bezoeker, voor wie een onbekende wereld wordt geopend, verrassen.

De wisselexpo loopt van 18 juni 2023 tot einde mei 2024. Er is ook een verzorgde brochure over de Belgische tegel in de 19e eeuw te koop aan 10 EUR.

Het tegelmuseum is in de zomermaanden open van woensdag tot zondag van 14u tot 17u.

De toegang is nog steeds gratis. Er is nu bereikbaarheid met lijnbus 14 tot aan de halte abdij.

Info : www.gilliottegelmuseum.be

Contact : info@gilliottegelmuseum.be

Le Musée du Carrelage Gilliot & Roelants ouvre l’année des 125 ans de Gilliot & Cie avec une nouvelle exposition temporaire qui se déroulera de fin juin 2022 à début juin 2023.

Cette fois, l’accent est mis sur la production belge de carrelages de l’entre-deux-guerres. Après la fin de la Première Guerre mondiale, les changements de goût ont progressivement conduit à un changement radical de la gamme de carreaux. Les fabricants les plus performants ont bien résisté et remportent également un succès international considérable au cours de cette période.

Pendant la Première Guerre mondiale, l’industrie belge de carrelages s’était en grande partie arrêtée en raison des destructions et des réquisitions par l’occupant allemand et du manque de commandes. Dès la fin de 1918, les machines encore disponibles dans les différentes fabriques sont remises en marche au plus vite. La campagne de reconstruction dans les « régions dévastées » a nécessité d’énormes quantités de matériaux de construction en peu de temps.

Au départ, les fabricants de carreaux prenaient à peine le temps de renouveler en profondeur la gamme de décors de carreaux de sol et de mur.

De nouvelles idées sur le style – en particulier l’Art Déco et le modernisme – couplées à des facteurs externes tels que la hausse des salaires et surtout la crise financière des années 1930, ont provoqué un changement profond.

On en trouve de beaux exemples dans la belle collection du musée de carrelage Gilliot & Roelants, en grande partie l’œuvre de Joseph Roelants (1881-1962), le plus important dessinateur d’après-guerre de la manufacture Gilliot.

Les expositions universelles jouaient un rôle important à cette époque. Gilliot Hemiksem a impressionné avec son propre pavillon à l’exposition universelle de Bruxelles en 1935. Ce petit palais formait une synthèse harmonieuse de style classique et d’art déco discret et présentait de nombreuses nouvelles applications pour le matériau céramique. Il a donc été salué par divers décorateurs et architectes nationaux et étrangers comme l’une des réalisations les plus réussies de l’exposition.

La période de l’entre-deux-guerres est amplement illustrée dans la nouvelle exposition temporaire sur la base de divers carreaux et panneaux inédits de la collection Pozzo de la Fondation Roi Baudouin et des réserves du Musée de Carrelage Gilliot & Roelants, complétés par des photos uniques et des documents des archives Gilliot et des archives de l’ancien collaborateur talentueux Karel Hadermann qui, associés à divers chefs-d’œuvre de la collection permanente, font revivre cette période exceptionnellement fascinante de l’histoire du design belge.

Panneaux somptueusement élaborés avec Hélios sur sa voiture solaire à droite et Athéna à gauche, collection permanente Musée de Carrelage Gilliot & Roelants.

The Gilliot and Roelants Tile Museum is starting the 125th anniversary year of Gilliot & Cie with a new temporary exhibition that will be on view from the end of June 2022 to the beginning of June 2023.

This time the focus is laid on the Belgian tile production from the period between the two world wars. After the end of the First World War, changes in taste and affordability gradually led to a radical change in the tile range. The most successful manufacturers held up well and gained considerable international success during this period as well.

In the First World War, the Belgian tile industry had largely come to a standstill due to destruction and requisitions by the German occupier and a lack of orders. From the end of 1918, the machines in the various tile factories were restarted as quickly as possible. The reconstruction campaign in the ‘devastated regions’ required enormous amounts of building materials in a short period of time.

Initially, the tile producers hardly took the time to thoroughly renew the range of floor and wall tile decors.

New ideas about style – especially Art Deco and modernism – coupled with external factors such as rising wages and especially the financial crisis in the 1930s, brought a profound change.

Beautiful examples of this era can be found in the stunning collection of the Gilliot and Roelants tile museum. They are largely the work of Joseph Roelants (1881-1962), the most important post-war designer at the Gilliot factory.

The world exhibitions played an important role at that time. Gilliot Hemiksem impressed with his own pavilion at the world exhibition in Brussels in 1935. This small palace formed a harmonious synthesis of classical style and discreet art deco and showed many new applications for the ceramic material. It was therefore praised by various decorators and architects at home and abroad as one of the most successful realizations of the exposition.

The period between the two world wars is amply illustrated in the new temporary exhibition on the basis of various previously unseen tiles and panels from the Pozzo collection of the King Baudouin Foundation and the reserves of the Gilliot and Roelants Tile Museum, supplemented with unique photos and documents from the Gilliot archive and the archive of the gifted employee Karel Hadermann that, and the various masterpieces from the permanent collection, bring this unusually fascinating period in Belgian design history to life.

Sumptuously elaborated panels with Helios on his solar car on the right and Athena on the left, permanent collection Gilliot & Roelants Tile Museum Hemiksem.

Sinds eind juni 2021 kan u in het museum terecht voor de nieuwe wisseltentoonstelling “Gilliot & Cie en de Belgische Art Nouveautegel in de Pozzo-collectie”. Door de coronamaatregelen was een lezing voor het publiek niet mogelijk bij de opening. Op 29 augustus halen we dit echter in met een lezing door curator Dr. Mario Baeck over de Belgische art nouveau tegel.

OPGELET: omwille van corona zal de lezing uitzonderlijk niet in het museum zelf doorgaan, maar in zaal “Depot Deluxe”, op wandelafstand van het museum

Geen nood! Deze zaal bevindt zich binnen de muren van het abdijdomein, op minder dan 5 minuten wandelen van het museum.

Hoe zaal Depot Deluxe bereiken?

Adres: Nijverheidsstraat 27 – 2620 Hemiksem
–> bij de zaal is er een ruime parking voorzien. Als u met de auto komt, raden we u aan hier te parkeren, ook als u voor of na de lezing het museum nog wenst te bezoeken. Er zijn dit weeken immers nog andere evenementen in het abdijdomein.

U kan deze parking oprijden aan de eerste verkeersremmer in de Nijverheidsstraat.

Hoe ga ik van zaal Depot Deluxe naar het museum of andersom?

Dat kan gewoon te voet! De zaal ligt namelijk in het abdijpark. Op minder dan 5 minuten bent u bij de abdij en het museum zelf. Er hangen richtingaanwijzers in het park.
Kijk ook naar het plannetje hieronder voor de korte wandelroute.

route museum naar zaalDepot Deluxe

Info over de lezing:

Uit de indrukwekkende tegelcollectie van Roberto Pozzo, kozen we meer dan 300 van de mooiste voorbeelden uit de art nouveau periode van de fabriek van Gilliot & Cie en vele andere Belgische tegelfabrieken.

De curator van deze tentoonstelling is Dr. Mario Baeck. Hij geeft zondag 29 augustus om 14u een lezing over de art nouveau tentoonstelling en hoe Gilliot & Cie. zich met deze stroming verhield en dit in het museum zelf.

Inschrijven verplicht via info@gilliottegelmuseum.be

Vanaf 20 juni 2021 kan u in het Gilliot & Roelants Tegelmuseum een nieuwe wisseltentoonstelling ontdekken. Deze staat volledig in het teken van de art nouveau.

De Belgische art nouveau-architectuur – met vooraanstaande architecten en ontwerpers als Henry Van de Velde, Victor Horta, Gustave Serrurier Bovy en vele anderen – staat internationaal in hoog aanzien. In een belangrijk deel van de gebouwen rond 1900 werden, vaak door jongere en minder bekende architecten, de diverse mogelijkheden van de industriële wandtegel op een esthetisch hoog niveau benut.

Naast de standaardproducten gaat het daarbij ook om unieke en speciaal op maat gemaakte tegel-ensembles en -panelen in gevels of in portieken en nissen van woningen en in het interieur ervan in vaak prachtige wintertuinen.
Alle grote en gespecialiseerde Belgische wandtegelfabrieken boden in hun catalogi een enorme variatie aan kleurrijke en zeer aantrekkelijke ontwerpen aan. Ze werden in grote aantallen gekocht en ook internationaal geëxporteerd. Dit commerciële succes was te danken aan de hoge kwaliteit van uitvoering en ontwerp. Wie voor het eerst met deze productie kennismaakt is vaak overdonderd.

Uit de indrukwekkende tegelcollectie van Roberto Pozzo – met meer dan 9.000 tegels – die sinds 2016 beheerd wordt door het Gilliot & Roelants Tegelmuseum in Hemiksem, kozen we een 30-tal decoratieve panelen en zowat 300 tegels die tot de mooiste voorbeelden van de Belgische productie behoren, zowel uit de fabriek van Gilliot & Cie als uit deze van concurrenten als Boch Frères, Helman, de S.A. La Majolique, de Manufactures de Céramiques de Hasselt, de S.A. La Dyle uit Wijgmaal en vele Waalse fabrieken waaronder de Faienceries de Nimy.

Laat u verrassen, want de gepresenteerde selectie is een waar feest voor het oog!

Praktisch

 • Gratis toegang tot de wisseltentoonstelling en de rest van het museum
 • Opening:
  • zondag 20 juni en zondag 27 juni – 14u tot 17u
  • van juli t.e.m. september: woensdag t.e.m. zondag – 14u tot 17u
  • van oktober 2021 t.e.m. april 2022: elke eerste zondag van de maand – 14u tot 17u
  • mei 2022 t.e.m. juni 2022: elke zondag – 14u tot 17u
 • Adres: Sint-Bernardusabdij 2 – 2620 Hemiksem (toegang  met de auto via Nijverheidsstraat)
 • Info & reservatie: info@gilliottegelmuseum.be
 • Bereikbaarheid:
  • Fiets : knooppunt 85
  • Waterbus Antwerpen-Hemiksem of overzetdienst Kruibeke-Bazel- Hemiksem
  • Trein : lijn S32 Antwerpen-Boom-Puurs
  • De Lijn : buslijn 14 (halte Nijverheidsstraat), 290,295 & 298 (halte Bosstraat)
  • Auto : A12 Antwerpen-Boom, Nijverheidsstraat, Hemiksem

Sinds eind juni 2021 kan u in het museum terecht voor de nieuwe wisseltentoonstelling “Gilliot & Cie en de Belgische Art Nouveautegel in de Pozzo-collectie”. Door de coronamaatregelen was een lezing voor het publiek niet mogelijk bij de opening. Op 29 augustus halen we dit echter in.

Uit de indrukwekkende tegelcollectie van Roberto Pozzo, kozen we meer dan 300 van de mooiste voorbeelden uit de art nouveau periode van de fabriek van Gilliot & Cie en vele andere Belgische tegelfabrieken.

De curator van deze tentoonstelling is Dr. Mario Baeck. Hij geeft zondag 29 augustus om 14u een lezing over de art nouveau tentoonstelling en hoe Gilliot & Cie. zich met deze stroming verhield en dit in het museum zelf.

Inschrijven via info@gilliottegelmuseum.be

Aansluitend aan de tentoonstelling “Gilliot & Cie en de Belgische art nouveautegel in de Pozzo-collectie” verzorgde Dr. Mario Baeck, curator van de tentoonstelling, ook een brochure: “Van avant-garde tot massaproduct – Gilliot & Cie en de art nouveautegel”.

Op 40 bladzijden kan je ontdekken wat art nouveau was en hoe deze kunstbeweging zijn weg vond naar de keramiekindustrie in België en naar de ontwerpen en productie van Gilliot & Cie in het bijzonder.

In het museum kan u deze brochure kopen voor €10.

U kan deze brochure ook bij u thuis laten bezorgen voor €15.
Indien u tegelijk ook graag de brochure “Verglaasde Elegantie” ontvangt (€5 in het museum), kan dit aan €20.

Bestellen kan via deze link.

From this June 20 you can discover a new temporary exhibition in the Gilliot & Roelants Tile Museum in Hemiksem Belgium, near Antwerp. This exhibition is entirely devoted to Art Nouveau.

From the impressive tile collection by Roberto Pozzo – with more than 9,000 tiles – which has been managed by the Gilliot & Roelants Tile Museum in Hemiksem since 2016, we have selected some 30 decorative panels and more than 300 tiles that are among the most beautiful examples of Belgian production; both from Gilliot & Cie’s plant as from competitors such as Boch Frères, Helman, the SA La Majolique, the Manufactures de Céramiques de Hasselt, the S.A. La Dyle from Wijgmaal and many Walloon factories including the Faienceries de Nimy.

Come and see this feast for the eye!

Practical information

 • Free entrance to the temporary exhebition and the rest of the museum
 • Opening:
  • sunday june 20th and sunday jun 27 th – 2 pm – 5 pm
  • july, august & september: wednesday to sunday – 2 pm – 5 pm
  • october 2021 to april 2022: every first sunday of the month – 2 pm – 5 pm
  • may 2022 to june 2022: every sunday – 2 pm – 5 pm
 • Adress: Sint-Bernardusabdij 2 – 2620 Hemiksem, Antwerp province, Belgium (by car via Nijverheidsstraat)
 • Info & reservations: info@gilliottegelmuseum.be
 • How to get there:
  • Bike : junction 85
  • Waterbus Antwerpen-Hemiksem or ferry Kruibeke-Bazel- Hemiksem
  • Train : line S32 Antwerpen-Boom-Puurs
  • De Lijn (bus): busline 14 (stop Nijverheidsstraat), 290,295 & 298 (stop Bosstraat)
  • Car : A12 Antwerpen-Boom, Nijverheidsstraat, Hemiksem