Berichten

Het Gilliot- en Roelants Tegelmuseum start het jubileumjaar 125 jaar Gilliot & Cie met een nieuwe wisseltentoonstelling die er van eind juni 2022 tot begin juni 2023 te zien zal zijn.

Deze keer staat de Belgische tegelproductie uit de periode tussen de beide wereldoorlogen centraal. Smaakveranderingen en betaalbaarheid zorgden na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog stilaan voor een grondige wijziging in het tegelaanbod. De succesvolste fabrikanten hielden daarbij goed stand en oogsten ook in deze periode heel wat internationaal succes.

In de Eerste Wereldoorlog was de Belgische tegelindustrie zowel door vernielingen en opeisingen door de Duitse bezetter als door gebrek aan bestellingen grotendeels stilgevallen. Vanaf eind 1918 werden de nog beschikbare machines in de diverse tegelfabrieken zo snel als mogelijk opnieuw in gang gezet. De wederopbouwcampagne in de ‘verwoeste gewesten’ vergde namelijk enorme hoeveelheden bouwmaterialen in een korte tijdspanne.

De tegelproducenten namen aanvankelijk dan ook nauwelijks de tijd om het aanbod aan vloer- en wandtegeldecors grondig te vernieuwen.

Nieuwe stijlopvattingen – met name de art deco, het modernisme, de nieuwe zakelijkheid -, gekoppeld aan externe factoren als stijgende arbeidslonen en vooral de financiële crisis in de jaren 1930, brachten een grondige verandering.

Mooie voorbeelden daarvan vinden we terug in de prachtige collectie van het Gilliot- en Roelantstegelmuseum Zij zijn grotendeels het werk van Joseph Roelants (1881-1962), de belangrijkste naoorlogse ontwerper bij de Gilliotfabriek.

De wereldtentoonstellingen speelden in die tijd een belangrijke rol. Op de wereldtentoonstelling te Brussel in 1935 maakte Gilliot Hemiksem indruk met een volledig eigen paviljoen. Dit kleine paleis vormde een harmonieuze synthese van klassieke stijl en discrete art deco en toonde heel wat nieuwe toepassingsmogelijkheden voor het keramisch materiaal. Het werd dan ook door diverse binnen- en buitenlandse decorateurs en architecten geprezen als één van de meest geslaagde realisaties van de expo.

De periode tussen de twee wereldoorlogen wordt in de nieuwe wisseltentoonstelling ruim geïllustreerd aan de hand van diverse nog nooit getoonde tegels en -panelen uit de Pozzo-collectie van de Koning Boudewijnstichting en de reserves van het Gilliot- en Roelants Tegelmuseum, aangevuld met unieke foto’s en documenten uit het Gilliotarchief en het archief van de begaafde oud-medewerker Karel Hadermann die samen met diverse topstukken uit de vaste collectie deze ongemeen boeiende periode uit de Belgische designgeschiedenis tot leven brengen.

Somptueus uitgewerkte panelen met Helios op zijn zonnewagen rechts en Athena links, permanente collectie Gilliot & Roelants Tegelmuseum Hemiksem.

Op zondag 19 juni, na twee jaar pauze door corona, kan de Gilliotmarkt weer doorgaan. De lezing van dr. Mario Baeck en de wisseltentoonstelling die dag opent, zullen in het teken staan van de evolutie van de Belgische tegel, van art nouveau naar art deco en modernisme, tijdens het interbellum. 

De Belgische tegelproductie in de periode tussen beide wereldoorlogen staat deze keer centraal. Smaakverandering en betaalbaarheid zorgden na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog stilaan voor een grondige wijziging van het tegelaanbod. De succesvolste fabrikanten hielden daarbij goed stand en oogsten ook in deze periode heel wat internationaal succes.

Progamma Gilliotmarkt 19/06/2022 

  • Museum open van 10u tot 17u
  • Expo private tegelcollecties – eet- en drinkgelegenheid in het Heemmuseum van 10u tot 17u
  • Lezing dr. Mario Baeck – 13u30
    • Scheldezaal gemeentehuis Hemiksem
    • Inschrijven verplicht: info@gilliottegelmuseum.be
  • Prijsschatting en restauratieadvies – 16u