Introductie

Het Museum

De Gilliotfabriek sloot in 1978 de deuren. Tien jaar later opende het toenmalige Roelantsmuseum haar deuren op de huidige locatie in de Sint-Bernardusabdij. In twee zalen liet men tegelpanelen – waaronder meerdere topstukken – en ander materiaal zien dat gered was uit de fabrieksgebouwen. De nadruk lag toen vooral op de ontwerper van de fabriek met de meeste faam: Joseph Roelants.

Vanaf 2009 verruimde de blik van het museum. Het werd omgedoopt naar Gilliot & Roelants Tegelmuseum. De werking werd verbreed. De voorlopige kroon op dit verbredingswerk was het in beheer krijgen van de Pozzo collectie in 2016 en de opening van een nieuwe vleugel van het museum in 2019.