Vanaf 20 juni 2021 kan u in het Gilliot & Roelants Tegelmuseum een nieuwe wisseltentoonstelling ontdekken. Deze staat volledig in het teken van de art nouveau.

De Belgische art nouveau-architectuur – met vooraanstaande architecten en ontwerpers als Henry Van de Velde, Victor Horta, Gustave Serrurier Bovy en vele anderen – staat internationaal in hoog aanzien. In een belangrijk deel van de gebouwen rond 1900 werden, vaak door jongere en minder bekende architecten, de diverse mogelijkheden van de industriële wandtegel op een esthetisch hoog niveau benut.

Naast de standaardproducten gaat het daarbij ook om unieke en speciaal op maat gemaakte tegel-ensembles en -panelen in gevels of in portieken en nissen van woningen en in het interieur ervan in vaak prachtige wintertuinen.
Alle grote en gespecialiseerde Belgische wandtegelfabrieken boden in hun catalogi een enorme variatie aan kleurrijke en zeer aantrekkelijke ontwerpen aan. Ze werden in grote aantallen gekocht en ook internationaal geëxporteerd. Dit commerciële succes was te danken aan de hoge kwaliteit van uitvoering en ontwerp. Wie voor het eerst met deze productie kennismaakt is vaak overdonderd.

Uit de indrukwekkende tegelcollectie van Roberto Pozzo – met meer dan 9.000 tegels – die sinds 2016 beheerd wordt door het Gilliot & Roelants Tegelmuseum in Hemiksem, kozen we een 30-tal decoratieve panelen en zowat 300 tegels die tot de mooiste voorbeelden van de Belgische productie behoren, zowel uit de fabriek van Gilliot & Cie als uit deze van concurrenten als Boch Frères, Helman, de S.A. La Majolique, de Manufactures de Céramiques de Hasselt, de S.A. La Dyle uit Wijgmaal en vele Waalse fabrieken waaronder de Faienceries de Nimy.

Laat u verrassen, want de gepresenteerde selectie is een waar feest voor het oog!

Praktisch

 • Gratis toegang tot de wisseltentoonstelling en de rest van het museum
 • Opening:
  • zondag 20 juni en zondag 27 juni – 14u tot 17u
  • van juli t.e.m. september: woensdag t.e.m. zondag – 14u tot 17u
  • van oktober 2021 t.e.m. april 2022: elke eerste zondag van de maand – 14u tot 17u
  • mei 2022 t.e.m. juni 2022: elke zondag – 14u tot 17u
 • Adres: Sint-Bernardusabdij 2 – 2620 Hemiksem (toegang  met de auto via Nijverheidsstraat)
 • Info & reservatie: info@gilliottegelmuseum.be
 • Bereikbaarheid:
  • Fiets : knooppunt 85
  • Waterbus Antwerpen-Hemiksem of overzetdienst Kruibeke-Bazel- Hemiksem
  • Trein : lijn S32 Antwerpen-Boom-Puurs
  • De Lijn : buslijn 14 (halte Nijverheidsstraat), 290,295 & 298 (halte Bosstraat)
  • Auto : A12 Antwerpen-Boom, Nijverheidsstraat, Hemiksem

Sinds eind juni 2021 kan u in het museum terecht voor de nieuwe wisseltentoonstelling “Gilliot & Cie en de Belgische Art Nouveautegel in de Pozzo-collectie”. Door de coronamaatregelen was een lezing voor het publiek niet mogelijk bij de opening. Op 29 augustus halen we dit echter in.

Uit de indrukwekkende tegelcollectie van Roberto Pozzo, kozen we meer dan 300 van de mooiste voorbeelden uit de art nouveau periode van de fabriek van Gilliot & Cie en vele andere Belgische tegelfabrieken.

De curator van deze tentoonstelling is Dr. Mario Baeck. Hij geeft zondag 29 augustus om 14u een lezing over de art nouveau tentoonstelling en hoe Gilliot & Cie. zich met deze stroming verhield en dit in het museum zelf.

Inschrijven via info@gilliottegelmuseum.be

Diverse activiteiten in 2020 rond de 75ste verjaardag van de Bevrijding en het einde van WOII vielen door corona in het water. We nemen de draad echter op met een reeds eerder geplande lezing rond de bevrijding van de Rupelstreek.

Alex Ramael, historicus, verzorgt zaterdag 11 september om 10u30 in het tegelmuseum een lezing ‘‘“Het 3rd Royal Tank Regiment en de bevrijding van de Rupelstreek”.

Inschrijven via info@gilliottegelmuseum.be

 

 

 

De coronamaatregelen worden stelselmatig versoepeld. Daardoor zijn gegidste groepsbezoeken ook terug mogelijk. 

Bepaalde maatregelen moeten echter nog steeds gerespecteerd worden:

 • mondmasker
 • handen wassen bij start en einde bezoek
 • groepen van max. 25 personen

 

Groepen kunnen na afspraak alle dagen terecht voor een gegidst bezoek. Het tarief bedraagt €2 per persoon met een minimum van €50.

Meer info en reservatie via info@gilliottegelmuseum.be

Aansluitend aan de tentoonstelling “Gilliot & Cie en de Belgische art nouveautegel in de Pozzo-collectie” verzorgde Dr. Mario Baeck, curator van de tentoonstelling, ook een brochure: “Van avant-garde tot massaproduct – Gilliot & Cie en de art nouveautegel”.

Op 40 bladzijden kan je ontdekken wat art nouveau was en hoe deze kunstbeweging zijn weg vond naar de keramiekindustrie in België en naar de ontwerpen en productie van Gilliot & Cie in het bijzonder.

In het museum kan u deze brochure kopen voor €10.

U kan deze brochure ook bij u thuis laten bezorgen voor €15.
Indien u tegelijk ook graag de brochure “Verglaasde Elegantie” ontvangt (€5 in het museum), kan dit aan €20.

Bestellen kan via deze link.

A partir du 20 juin, vous pourrez découvrir une nouvelle exposition temporaire au Musée du Carrelage Gilliot & Roelants à Hemiksem Belgique, près d’Anvers. Cette exposition est entièrement consacrée à l’Art nouveau.

De l’impressionnante collection de carreaux de Roberto Pozzo – avec plus de 9 000 carreaux – qui est gérée par le Musée du Carelage Gilliot & Roelants à Hemiksem depuis 2016, nous avons sélectionné une trentaine de panneaux décoratifs et plus de 300 carreaux qui figurent parmi les plus beaux exemples de la production belge; tant de l’usine Gilliot & Cie que de concurrents tels que Boch Frères, Helman, la SA La Majolique, les Manufactures de Céramiques de Hasselt, la S.A. La Dyle de Wijgmaal et de nombreuses usines wallonnes dont les Faïenceries de Nimy.

Venez voir ce régal pour les yeux !

Informations pratiques

 • Entrée gratuite à l’exposition temporaire et au reste du musée
 • Ouverture:
  • dimanche le 20 juin et dimanche le 27 juin – 14h à 17h
  • de juillet à septembre inclus: de mercredi à dimanche – 14h à 17h
  • d’octobre 2021 à avril 2022: chaque 1er dimanche du mois – 14h à 17h
  • de mai 2022 à juin 2022: chaque dimanche – 14h à 17h
 • Adresse: Sint-Bernardusabdij 2 – 2620 Hemiksem (accès en voiture via Nijverheidsstraat)
 • Infos & reservation: info@gilliottegelmuseum.be
 • Accessibilité:
  • Vélo : knooppunt 85
  • Waterbus Antwerpen-Hemiksem ou traversier de l’Escaut Kruibeke-Bazel- Hemiksem
  • Train : ligne S32 Anvers-Boom-Puurs
  • De Lijn (bus) : ligne bus 14 (arrêt Nijverheidsstraat), 290,295 & 298 (arrêt Bosstraat)
  • Voiture : A12 Anvers-Boom, Nijverheidsstraat, Hemiksem

From this June 20 you can discover a new temporary exhibition in the Gilliot & Roelants Tile Museum in Hemiksem Belgium, near Antwerp. This exhibition is entirely devoted to Art Nouveau.

From the impressive tile collection by Roberto Pozzo – with more than 9,000 tiles – which has been managed by the Gilliot & Roelants Tile Museum in Hemiksem since 2016, we have selected some 30 decorative panels and more than 300 tiles that are among the most beautiful examples of Belgian production; both from Gilliot & Cie’s plant as from competitors such as Boch Frères, Helman, the SA La Majolique, the Manufactures de Céramiques de Hasselt, the S.A. La Dyle from Wijgmaal and many Walloon factories including the Faienceries de Nimy.

Come and see this feast for the eye!

Practical information

 • Free entrance to the temporary exhebition and the rest of the museum
 • Opening:
  • sunday june 20th and sunday jun 27 th – 2 pm – 5 pm
  • july, august & september: wednesday to sunday – 2 pm – 5 pm
  • october 2021 to april 2022: every first sunday of the month – 2 pm – 5 pm
  • may 2022 to june 2022: every sunday – 2 pm – 5 pm
 • Adress: Sint-Bernardusabdij 2 – 2620 Hemiksem, Antwerp province, Belgium (by car via Nijverheidsstraat)
 • Info & reservations: info@gilliottegelmuseum.be
 • How to get there:
  • Bike : junction 85
  • Waterbus Antwerpen-Hemiksem or ferry Kruibeke-Bazel- Hemiksem
  • Train : line S32 Antwerpen-Boom-Puurs
  • De Lijn (bus): busline 14 (stop Nijverheidsstraat), 290,295 & 298 (stop Bosstraat)
  • Car : A12 Antwerpen-Boom, Nijverheidsstraat, Hemiksem