Schenkingen Schenkingen
Zowel    van    leden    van    de    familie    Gilliot    als    van    oud-werknemers    of    hun kinderen   en   van   verzamelaars   krijgt   het   museum   regelmatig   schenkingen aangeboden.   Deze   krijgen   met   verwijzing   naar   de   schenker(s)   waar   mogelijk een    plaats    in    de    collectie.    Nieuwe    schenkingen    zijn    uiteraard    welkom. Hieronder   enkele   voorbeelden   van   Gilliot-producten   die   ons   de   laatste   jaren geschonken werden.