Het museum Het museum
Op   22   april   1988   kocht   de   gemeente   Hemiksem   de   Sint-Bernardusabdij   van   de   Vlaamse Gemeenschap.   Op   7   mei   1988   opende   het   Roelantsmuseum,   gewijd   aan   het   werk   van Joseph     Roelants     die     van     1919     tot     in     de     jaren     1950     als     ontwerper     voor     de keramiekfabriek   Gilliot   &   Cie   werkte.   Het   gemeentelijke   museum   werkte   jarenlang   onder leiding   van   gemeentepersoneel,   bijgestaan   door   een   groep   vrijwilligers   en   leden   van   de plaatselijke   heemkring.   In   2009   werd   een   apart   beheersorgaan   aangesteld.   Het   museum heet    sindsdien    het    “Gilliot    &    Roelants    Tegelmuseum”,    wat    beter    aansluit    bij    de uitgebreide unieke en verrassende collectie. Dit   laatste   is   te   zien   aan   de   groeiende   bezoekerscijfers,   en   de   steeds   groter   wordende groep   tegelliefhebbers   en   cultuurgeïnteresseerden   uit   binnen-   en   buitenland   die   op   de derde   zondag   van   juni   de   weg   naar   onze   jaarlijkse   Gilliotmarkt   vinden.   Beslist   de   moeite om eens te komen kijken! U vindt de “Vrienden van het Gilliot & Roelants Tegelmuseum Hemiksem” op Facebook.