Gilliot-fabriek Gilliot-fabriek
In   1897   legde   Georges   Gilliot   in   Hemiksem   de   basis   voor   de   vloer-   en   wandtegelfabriek S.A.   Manufactures   Céramiques   d’Hémixem,   Gilliot   Frères,   later   Gilliot   &   Cie.   Het   bedrijf kende   een   enorme   groei   en   telde   rond   1910   al   ruim   1000   werknemers.   Men   maakte   dan per   dag   niet   minder   dan   250.000   tegels.   In   de   topjaren   van   het   bedrijf   werkten   er   1585 mensen   en   werden   er   zelfs   400.000   tegels   per   dag   gefabriceerd.   De   fabriek   was   dan   ook decennia lang de grootste tegelfabrikant op het Europese vasteland. Een   kleine   productieterugval   na   de   overstromingen   van   1953   en   de   globalisering   van   de tegelindustrie   leidde   in   1957   tot   schaalvergroting   door   fusie   met   de   S.A.   La   Dyle/De Dijle,   een   voormalige   concurrent   uit   Wijgmaal   bij   Leuven.   De   zetel   van   het   bedrijf   bleef in Hemiksem. 1958,   met   een   opvallende   deelname   aan   de   wereldtentoonstelling   in   Brussel   werd   een nieuw    topjaar.    In    de    jaren    1960    werd    de    N.V.    Koninklijke    Sphinx    uit    Nederland meerderheidsaandeelhouder.     Men     produceerde     dan     onder     de     benaming     Sphinx Hemiksem. Op   19   april   1977   werd   beslist   tot   stopzetting   van   de   fabriek   in   Hemiksem.   De   laatste tegels   werden   in   1978   gebakken   en   het   bedrijf   werd   in   1985   ontbonden.   De   definitieve vereffening volgde in 1993.