Getuigenissen Getuigenissen
Het   beheersorgaan   van   het   museum   besliste   enkele   jaren   geleden   dat   naast   al   het mooie   erfgoed   dat   we   de   bezoekers   kunnen   tonen   er   toch   een   gebrek   was   aan   het vertellen van de sociale geschiedenis. Daarom   werd   op   initiatief   van   de   intergemeentellijke   cultuurdienst   IVEBIC   een   project opgestart in samenwerking met de Karel de Grote Hogeschool uit Antwerpen. Na   een   oproep   in   de   pers   werd   een   groep   oud-werknemers   bereid   gevonden   tot   de afname   van   een   video-interview.   Studenten   geschiedenis   Lerarenopleiding   Secundair Onderwijs    bereidden    de    interviews    voor    en    namen    ze    af.    Studenten        Multimedia Technology   filmden   alles   en   brachten   het   –   onder   leiding   van   docente   Sophie   Bollen   - samen   tot   een   boeiende   filmgetuigenis   van   een   kwartier   die   u   in   het   museum   volledig kan bekijken.
Om   u   al   een   voorsmaakje   te   geven   van   wat   de film   te   bieden   heeft   kan   u   hier   alvast   een   klein fragment bekijken. Ondertussen wordt aan een vervolg gewerkt.